Category - बिशेष

आईसीसीले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई ३ प्रकारको सदस्यता वितरण गर्छ । पहिलो फुल मेम्बर, दोस्रो एसोसियट मेम्बर त तेस्रो एफिलियट मेम्बर। हाल फुल मेम्बरमा १० देश, एसोसियट मेम्बरमा ३९ देश र एफिलियट मेम्बरमा ५६ देश छन् । तर हालै आइसीसीले नयाँ प्रस्ताव गरेको छ...

पुरा पढ्नुहोस

Posts